Untitled design 1

Algemene Ledenvergadering - 20 november

20 november 2017

Op 20 november houden wij weer onze Algemene Ledenvergadering (ALV). Als bestuur lichten we de huidige ontwikkelingen toe en ook de nieuwe plannen voor de komende tijd. Het wordt een leuke avond met een interessante gast spreker…. Ben je benieuwd? Zet dan de datum in je agenda en we zien jullie graag!

Zaal open om 19:00 uur, start om 19:30 uur. Locatie Sprengeloo.

 

Agenda

 • 1. Opening
   •      1.1 Vaststellen agenda
   •      1.2 Mededelingen
   •      1.3 Presentatie Staatsbosbeheer
 • 2. Notulen ALV d.d. 1 mei 2017 (notulen 14 november 2016)
 • 3. Presentaties commissies incl. Begroting
 • 4. Begroting 2018
 • 5. Pauze
 • 6. Vrijwilligerstrofee
 • 7. Rondvraag
 • 8. Sluiting