0530 bus l gavel 537x321

ALV maandag 16 april 2018

Zet vast in je agenda. Maandag 16 april hebben we weer de ALV. Zaal is open vanaf 19:00 uur en we starten om 19:30 uur.

Locatie: Sprengeloo (Sprengenweg 81 Apeldoorn)

Agenda

 • 1. Opening
 •                1.1 Vaststellen agenda
 •                1.2 Mededelingen 
 • 2. Presentatie Laurens Jansen Staatsbosbeheer
 • 3. Notulen ALV d.d. 20-11-2017 
 • 4. Jaarrekening 2017
 • 3a. Verslag kascommisie en goedkeuring jaarrekening
 • 4. Pauze 
 • 5. Vrijwilligerstrofee 
 • 6. Ontwikkelingen Bar-End  
 • 7. Rondvraag 
 • 8. Sluiting  - drankje aan de bar