geld

Bericht van de penningmeester - Incasso contributie

26 januari 2018

Beste leden/ donateurs,

De contributie van 2019 zal conform de afgegeven machtiging in week 9 (eind februari/begin maart) automatisch van uw rekening worden geïncasseerd.

De hoogte van de contributiebedragen zijn als volgt:

Soort lidmaatschap
Inschrijf
kosten
  € 5,-
Bar-End

 € 35,- of
€ 25,- *1
NTFU

 € 35,02 of
€ 31,43 *2
Basis KNWU
 
€11,50 *3
Licentie KNWU
kosten

*3

Niet fietsend lid (dontateur)

 

X

 

 

 

Bar-End + NTFU

X

X

X

 

 

Bar-End + NTFU + Basis KNWU

X

X

X

X

 

Bar-End + NTFU + Basis KNWU + Licentie

X

X

X

X

X

Bar-End + Basis KNWU + Licentie

X

X

 

X

X

 

 

 

 

*1 Jeugdleden betalen bij Bar-End een lagere contributie dan volwassenen.
*2 De NTFU afdracht wordt doorberekend. Gezinsleden betalen een lagere NTFU contributie dan hoofdleden. Lid andere vereniging: € 3,03
*3 Kosten  basislidmaatschap zijn € 11,50 Voor overige licentiekosten zie www.knwu.nl voor de licentietarieven.

Opzeggen van het lidmaatschap kan volgens de statuten alleen bij einde verenigingsjaar

(31 december) met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.

Dit houdt in dat wanneer een lid op een willekeurige datum van het lopend verenigingsjaar opzegt, dit pas ingaat op 31 december van dat lopend jaar en nog aan alle financiële verplichtingen van dat jaar moet voldoen.