shutterstock 508549576 2

Bericht van de penningmeester - Incasso contributie

02 augustus 2017

Beste leden/ donateurs,

De contributie zal conform de afgegeven machtiging in week 32 (van 7 t/m 13 augustus) automatisch van uw rekening worden geïncasseerd.

De hoogte van de contributiebedragen zijn als volgt:

Soort lidmaatschap

Inschrijf
kosten


  € 5,-

Bar-End

 € 35,- of
€ 25,- *1

NTFU

 € 34,96 of
€ 31,38 *2

Basis KNWU

 

€11,50

*3

Licentie KNWU
kosten
onbekend *3

Niet fietsend lid (dontateur)

 

X

 

 

 

Bar-End + NTFU

X

X

X

 

 

Bar-End + NTFU + Basis KNWU

X

X

X

X

 

Bar-End + NTFU + Basis KNWU + Licentie

X

X

X

X

X

Bar-End + Basis KNWU + Licentie

X

X

 

X

X

*1  Jeugdleden betalen bij Bar-End een lagere contributie dan volwassenen.

*2  De NTFU afdracht wordt doorberekend. Gezinsleden betalen een lagere NTFU contributie dan hoofdleden. Lid andere vereniging: € 3,02

*3 Kosten  basislidmaatschap zijn € 11,50 Overige licentiekosten op aanvraag bij het wedstrijdsecretariaat; afhankelijk van de soort licentie.

 

Opzeggen van het lidmaatschap kan volgens de statuten alleen bij einde verenigingsjaar (31 december) met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.

 Dit houdt in dat wanneer een lid op een willekeurige datum van het lopend verenigingsjaar opzegt, dit pas ingaat op 31 december van dat lopend jaar en nog aan alle financiële verplichtingen van dat jaar moet voldoen.